Contact Us

ยินดีต้อนรับสู่การเยี่ยมชมเมือง HCM เวียดนามฮาร์ดแวร์ & มือถือ๒๐๑๘

2018-11-13      View:

ยินดีต้อนรับสู่การเยี่ยมชมเมือง HCM เวียดนามฮาร์ดแวร์ & มือถือ๒๐๑๘


ยินดีต้อนรับสู่การเยี่ยมชมเราในโฮจิมินห์ซิตี้ที่


เวียดนามเอ็กซ์โปในโฮจิมินห์ซิตี้๒๐๑๘
เวียดนามฮาร์ดแวร์ & มือ๒๐๑๘
เวลา: 5 ~ 8 ธันวาคม, ๒๐๑๘


ศูนย์ประชุมไซ่ง่อน & (SECC)
ที่อยู่: ๗๙๙ สวนสาธารณะ, TAN PHU. วอร์ด, เขต 7, เมือง HCM


เลขที่ยืน: A341